„Za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć”

Michał Włodarczyk

teolog i socjolog, duchowny protestancki. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Warszawskiego Seminarium Teologicznego. W 2006 roku na Wydziale Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 2002 roku wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Pastor Kościoła ICF Bydgoszcz od 2010 roku. Rekolekcjonista i mówca konferencyjny, ceniony przez chrześcijan różnych wyznań, zaangażowany w dialog ekumeniczny. Prowadzi szeroką działalność ewangelizacyjną w internecie. W swoich podcastach oraz programach porusza zagadnienia z obszaru teologii, duchowości, nauki i życia społecznego. Jego twórczość charakteryzuje się współczesną formą i autentycznością przekazu. O rzeczach skomplikowanych i trudnych opowiada w sposób jasny i zrozumiały. Nie ma dla niego tematów tabu ani zbyt kontrowersyjnych, ponieważ uważa, że Ewangelia jest zbyt piękna, aby ją przemilczeć. Od dwudziestu lat szczęśliwy mąż Izy, dumny tata trzech córek: Oli, Ani i Liwii.

„Najwięcej warte może być jednak to, co najmniej rozumiemy.”

C. S. Lewis