pasja | radość | oddanie

Miłość rozmięknie, kiedy nie utwierdzi jej prawda.

Prawda skamienieje, kiedy nie zmiękczy jej miłość.

John Stott

Odwiedź mój kanał na YoutubeNapisz do mnie

Michał Włodarczyk

duchowny protestancki, prezbiter, pastor ICF Bydgoszcz, duchowny Kościoła Zielonoświątkowego.

Wykształcenie

Michał Włodarczyk jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1996-2001); Warszawskiego Seminarium Teologicznego (1999-2002). W 2006 roku na Wydziale Nauk Społecznych i Historycznych UKSW w Warszawie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Działalność

Od 2002 wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie (wcześniej Warszawskie Seminarium Teologiczne), w 2005 roku ordynowany na duchownego Kościoła Zielonoświątkowego w RP, od 2010 roku pastor Zboru „Kościół dla Ciebie” w Bydgoszczy (od 2017 po przekształceniu i zmianie nazwy ICF Bydgoszcz stanowi część międzynarodowego ruchu ewangelikalnego ICF.

Wcześniej, do 2014 roku, pracownik naukowo-dydaktyczny i wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej.

„Najwięcej warte może być jednak to, co najmniej rozumiemy.”

C. S. Lewis

Posty

OSIEM

Osiem błogosławieństw wciąż zaskakuje nas swoimi paradoksami - błogosławieni biedni, ustępliwi, miłosierni i pokorni. Osiem…