„Za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć”

Michał Włodarczyk

duchowny protestancki, prezbiter, pastor ICF Bydgoszcz

Wykształcenie

Michał Włodarczyk jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1996-2001); Warszawskiego Seminarium Teologicznego (1999-2002). W 2006 roku na Wydziale Nauk Społecznych i Historycznych UKSW w Warszawie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Działalność

Od 2002 wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie (wcześniej Warszawskie Seminarium Teologiczne), w 2005 roku ordynowany na duchownego Kościoła Zielonoświątkowego w RP, od 2010 roku pastor Zboru „Kościół dla Ciebie” w Bydgoszczy (od 2017 po przekształceniu i zmianie nazwy ICF Bydgoszcz stanowi część międzynarodowego ruchu ewangelikalnego ICF.

Wcześniej, do 2014 roku, pracownik naukowo-dydaktyczny i wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej.

„Najwięcej warte może być jednak to, co najmniej rozumiemy.”

C. S. Lewis

Blog

OSIEM

Osiem błogosławieństw wciąż zaskakuje nas swoimi paradoksami - błogosławieni biedni, ustępliwi, miłosierni i pokorni. Osiem…
error: Content is protected !!