Aplikuj

OTWIERAMY DRZWI DO SŁUŻBY

Bóg szuka ludzi, którzy są gotowi
pójść za Nim na całość!
Wszystko, czego potrzebujesz
to powołanie i pasja,
dzięki którym Bóg poprowadzi
Ciebie naprzód, oraz solidne
biblijne fundamenty,
dzięki którym się nie pogubisz. 
Pasję i powołanie daje Bóg!
Wiedzę musisz zdobyć.
TeoCollege to roczna formacja dla tych,
którzy serio traktują swoje powołanie!

TeoCollege to połączenie trzech niezwykle ważnych aspektów przygotowania do pracy i służby w Kościele: 

 • Integracja i formacja, czyli jak najwięcej czasu chcemy spędzić razem. Mimo, że zaplanowane zajęcia dałoby się zrealizować w półtora dnia, to nasze zjazdy trwają od czwartku do niedzieli. Chcemy mieć czas na wspólne spotkania z wykładowcami, rozmowy z pastorami, modlitwy, dzielenie serca, marzeń i rozpalanie pasji. W przygotowaniu do służby najważniejsze rzeczy „chwyta się, a nie uczy” (jak w angielskiej maksymie values are caught not taught). Ten z pozoru nieformalny czas rozmów w przyszłości może okazać się najcenniejszym zasobem, a zbudowane relacje najtrwalszym kapitałem.
 • Praktyka i doświadczenie, czyli chcemy zobaczyć i nauczyć się jak najwięcej. W obszarze tzw. „teologii praktycznej” nie będziemy czytać poradników, ale odwiedzimy zdrowe i rozwijające się Kościoły. Zjazdy odbywają się w różnych miastach, dzięki czemu poznamy z bliska co najmniej siedem wspólnot, zobaczymy kulisy przygotowań, a ich pastorzy poprowadzą dla nas sesje „Kościół w praktyce”. Doświadczeni mówcy zrealizują z nami półroczny program warsztatowy „Teaching and Preaching”.
 • Kształcenie akademickie, czyli swoją pasję i powołanie chcemy oprzeć na solidnej wiedzy biblijnej i teologicznej. Prędzej czy później proste, intuicyjne odpowiedzi mogą okazać się niewystarczające. I, co prawda, jeśli dzięki pasji idziemy naprzód, to dzięki edukacji możemy w tej podróży czuć się bezpiecznie. O wykłady poprosiliśmy najlepszych nauczycieli akademickich, ponieważ wierzymy, że w konfrontacji z wyzwaniami współczesności, solidna wiedza i znajomość teologii pozwalają na sformułowanie naprawdę odważnych i radykalnych odpowiedzi. 

5 spotkań wyjazdowych (w roku 2021/2022 były to: Kraków, Bydgoszcz, Wrocław, Poznań, Gdańsk) oraz 4 zjazdy w WSTS w Warszawie.

Wizyty studyjne i wykłady pastorów z (rok 2021/2022): KDM Kraków / SCh Północ / ICF Bydgoszcz / Kościół Dom w Warszawie / Echo Gdańsk / K5N Poznań / WDJ Wrocław / CCZ Łódź

Na rok 2022/2023 informację o odwiedzanych Kościołach podamy w najbliższym czasie.

1

Czwartek

od 18:00 formacja - integracja
2

Piątek

9:00 - 10:30 Kościół w praktyce I
10:45 - 12:15 Kościół w praktyce II
(prowadzi Pastor odwiedzanego Kościoła)
12:15 - 13:00 lunch
13:00 - 14:40 seminarium tematyczne I
14:45 - 16:15 seminarium tematyczne II
(wykładowca WSTS)
3

Sobota

9:00 - 10:30 wykłady I (wg planu)
10:45 - 12:15 wykłady II (wg planu)
(wykładowca WSTS)
12:15 - 13:00 lunch
13:00 - 14:30 wykłady III (wg planu)
14:45 - 16:15 wykłady IV (wg planu)
(wykładowca WSTS)
4

Niedziela

9:00 - 10:00 za kulisami
(prowadzi Pastor odwiedzanegoKościoła)
1

Czwartek

od 18:00 formacja - integracja
2

Piątek

9:00 - 10:30 Teaching &Preaching - warsztaty I
10:45 - 12:15 Teaching &Preaching - warsztaty II
12:15 - 13:00 lunch
13:00 - 14:40 sesja I (wg planu)
14:45 - 16:15 sesja II (wg planu)
(wykładowca WSTS)
3

Sobota

9:00 - 10:30 Kościół w praktyce I
10:45 - 12:15 Kościół w praktyce II
(prowadzi Pastor odwiedzanegoKościoła)
12:15 - 13:00 powrót na Uczelnię
13:00 - 14:00 przerwa na obiad
14:00 -15:30 sesja III (wg planu)
15:45 - 17:15 sesja IV (wg planu)
(wykładowca WSTS)
4

Niedziela

9:00 - 10:00 za kulisami
(prowadzi Pastor odwiedzanegoKościoła)

TEO College to program realizowany w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia TEO College (z afiliacją WSTS), a udział w programie otwiera przed absolwentami możliwości dalszego kształcenia.

TEO College – jako pierwszy rok studiów w WSTS

Absolwenci TEO College, którzy posiadają świadectwo maturalne, mogą kontynuować naukę na drugim roku studiów licencjackich realizowanych w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej (pełna oferta:studia.wsts.edu.pl/licencjackie). W zależności od wybranej specjalności, wymagane jest uzupełnienie różnic programowych (szczegółowych informacji udziela Dziekanat Uczelni). 

TEO College – jako studia podyplomowe

Uczestnicy projektu TEO College, którzy ukończyli studia wyższe, otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych z Teologii dogmatycznej i pastoralnej.

„Podczas swoich studiów poznałem wyjątkowe osoby – spotkałem wykładowców, którzy pokazali mi piękno oraz wyjątkowość chrześcijańskiej duchowości i teologii. Nauczyli mnie naukowych metod egzegezy, i jednocześnie „czytania Pisma Świętego z modlitwą”. Pokazali bogactwo, piękno i różnorodność teologicznego dziedzictwa na przestrzeni wieków, otworzyli świat śmiałych poszukiwań i odważnych deklaracji. Pomogli dostrzec, że siła, której nie da się zatrzymać, jest złożona w radykalizmie i prostocie Ewangelii. 

Od jakiegoś czasu marzyłem, aby młodym osobom pomóc wyruszyć w podobną podróż. Tak powstał pomysł na program, do realizacji którego zaprosiłem moich przyjaciół i nauczycieli – wyjątkowe osoby, które potrafią połączyć w jedną całość dojrzałą duchową formację, praktyczną mądrość i doświadczenie, oraz kawał dobrej, akademickiej teologii. TEO College to roczna przygoda dla tych, którzy serio traktują swoje powołanie.”

Michał Włodarczyk, pastor ICF Bydgoszcz 

 • Wstęp do teologii protestanckiej – 4g (dr Andrzej Migda) 
 • Duchowość pentekostalna – 4g (dr Andrzej Migda) 
 • Introdukcja do Nowego Testamentu – 4g (dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT) 
 • Introdukcja do Starego Testamentu – 4g (dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChaT) 
 • Teologia biblijna Nowego Testamentu – 8g (dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT) 
 • Teologia biblijna Starego Testamentu – 8g (dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT) 
 • Historia Kościoła – 8g (dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG) 
 • Teologia dogmatyczna – 8g (dr Tomasz Józefowicz) 
 • Etyka teologiczna – 8g (dr Tomasz Józefowicz) 
 • Zarządzanie i administracja kościelnych jednostek organizacyjnych – 4g (dr Piotr Nowak) 
 • Teologia ekumeniczna – 4g (dr Michał Włodarczyk) 
 • Wyzwania duszpasterskie XXI w. – 8g (lek. med. Grzegorz Baczewski) 
 • Współczesne nurty teologiczne – 4g (mgr Jonasz Oświeciński) 
 • Teaching & Preaching (warsztaty) – 16g (mgr Marek Stączek / dr Michał Włodarczyk) 
 • Kościół w praktyce – 36g (prowadzą pastorzy Kościołów, które odwiedzamy w trakcie zjazdów) 

Do prowadzenia warsztatów „Kościół w praktyce” zaprosiliśmy pastorów: Krzysztof Zaręba, Daniel Różański, Zbigniew Marzec, Adam Piątkowski, Karol Michalak, Przemysław Siwek, Szymon Kruba. 

Tematy warsztatów: 

 • przywództwo
 • finanse Kościoła
 • budowanie zespołów
 • uwielbienie
 • Kościół dziecięcy
 • Kościół w mediach
 • współpraca z samorządem i działalność społeczna 
 • motywowanie wolontariuszy

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie
ul. Wyborna 10, 03-681 Warszawa
tel. 579 832 406 (od pon do pt, w godz. 9.00-18.00)
mail: rekrutacja@wsts.edu.pl
www.studia.wsts.edu.pl

OPŁATY
Obsługę księgowo-administracyjną TEOCollege prowadzi Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie. Czesne za cały roku programu (9 zjazdów) wynosi 2340 zł (płatne na konto Uczelni). 

KONTAKT Z OPIEKUNEM PROGRAMU
dr Michał Włodarczyk, tel. 696 810 706